El Cant Coral a les Escoles

EL REPERTORI

El cant, fa que els nens gaudeixin de la música per davant de la tecnicitat que aquesta pugui tenir. Amb un repertori adequat aconseguim crear motivació i interès a l’alumne; hem també d’anar afegint cançons que vagin elevant la dificultat, de manera que l’alumnat perfecciona les seves tècniques i alhora amplia els seus coneixements culturals.

Cada escola té el paper de crear un repertori digne i bo pels seus nens, fent que aquests s’integrin en l’àmbit sociocultural que els rodeja. Aquest repertori ha d’estar format per cançons i cants del mateix poble o comarca de l’escola, i amb cançons d’altra procedència, en la llengua original si és possible. Cal recordar que gran majoria de cançons tradicionals centreuropees ja formen part del nostre repertori de cançons infantils, gràcies al recull i adaptació de grans músics pedagogs fa molts anys.

El repertori que es configuri ha de ser de dificultat creixent (com ja he comentat abans) tenint en compte l’edat dels nens. L’educació vocal ha de ser progressiva; és a dir que els més petits han d’aprendre a cantar en una tessitura reduïda (una quarta, aproximadament), per tal que puguin ampliar-la a mesura que vagin creixent.

Amb aquesta evolució progressiva s’aconseguirà un bon desenvolupament de la veu dels nens i les nenes.

La dificultat també ha de ser progressiva, des del punt de vista d’afinació, ritme, tempo i dinàmica. S’ha de començar amb cant monofònics senzills vers cant polifònics (cànons a dues veus...).

El cançoner no pot ser tancat, és a dir, no pot haver cap institució que marqui quines són les úniques cançons que s’han de cantar. El cançoner té la possibilitat de ser un ventall molt obert. Què pot ser guiat pels següents aspectes:

Aspectes metodològics generals referits a la cançó.
15 cançons per al cicle d’educació infantil.
6 nadales per al cicle d’educació infantil.
10 cançons per cicle d’educació primària.
4 nadales per cicle.
Propostes didàctiques (una per cicle).
7 himnes i cants, entre els quals cal destacar l’Himne de Catalunya, Els Segadors, que formarà part dels repertori de totes les escoles.
Cançons en altres llengües, especialment dels països d’on provenen els nouvinguts al nostre sistema educatiu.

ASPECTES QUÈ ES PODEN TREBALLAR A PARTIR DE LA CANÇÓ

REFERENTS AL TEXT
Un dels objectius importants en el moment d’interpretar una cançó és l’aprenentatge de la llengua. Les cançons populars i tradicionals són un recurs adient per treballar el llenguatge, tant pel que fa a l’adquisició de lèxic com d’estructures (desenvolupa memorització, fluïdesa verbal...).

REFERENTS A LA CREATIVITAT
La cançó com a joc de llenguatge.
El cant espontani.
Animació de festes populars celebrades a l’escola.
Escenificació.
Reconstrucció d’un marc històric, llegendari, geogràfic...
Il·lustració.
Audició de cançons (diferents tipus d’enregistraments, TV...).


REFERENTS A LA MÚSICA
· Ritme: pulsació, tempo, ritme...
· Melodia: línia melòdica, àmbit...
· Dinàmica: intensitat, canvis dinàmics...
· Interpretació: Expressió, tècnica vocal, gest de direcció...


ABANS D’ENSENYAR UNA CANÇÓ

El mestre ha de:
Contextualitzar la cançó.
Explicar l’argument o trama si és una rondalla.
Explicació de vocabulari i pronunciació correcte d’aquest.
Elements musicals (melodia, ritme, estructura, tonalitat...).
Preparació per poder ensenyar-la de memòria.
Metodologia a seguir (organització d’assajos per sessions).
Criteris interpretatius (respiració...).

COM ENSENYAR UNA CANÇÓ

L’alumne ha d’assolir uns hàbits de treball mínims:
Postura corporal adequada.
Ambient de silenci.
Respecte.
Voluntat de fer-ho bé tots junts.
Crear un ambient motivant que il·lusioni als nens a aprendre la cançó.
El procés que generalment es seguirà per fer l’aprenentatge de les cançons es basarà, sobretot, en el procés d’imitació i de repetició de petits fragments musicals fins completar la cançó sencera.
Encara que els infants aprenguin les cançons de memòria, seria bo que els nens disposessin d’una partitura i així poder tenir el repertori de cançons treballades i perquè els pares puguin fer un seguiment.

INTERPRETACIÓ

El principal objectiu del cant coral és gaudir de la bellesa de les cançons i interpretar-les amb gust i sentiment. La motivació té un paper molt important.
El cant coral cohesiona el grup en una única expressió on tots tenen el mateix grau de responsabilitat i protagonisme. Exigeix bona disciplina i predisposició d’integració per part de l’infant.
Requereix l’atenció cap el director/a i la seva direcció. S’ha de tenir cura també les pauses de respiració i les variacions dinàmiques.
S’ha de vetllar per les tessitures de la cançó i no forçar el registre vocal dels nens.És motivant oferir el resultat del treball i esforç dels infants en actuacions davant el públic, així s’experimenta la faceta fonamental de la música com a eina comunicativa.


En l'apartat de comentaris d'aquest treball, he escrit un petit resum i un perquè del seu redactat. Jo us demano que em doneu resposta a aquesta pregunta:
QUIN PAPER HA DE JUGAR LA MÚSICA A LES ESCOLES???

4 comentaris:

Eric Luna Martín ha dit...

Benvolguts, avui deixo publicat un treball que vaig fer sobre el paper de les corals a les escoles catalanes. En el moment de realització d'aquest jo era membre de la Coral Blanquerna sota les directrius del molt honorable director Ramón Vilar, al qui jo dedico aquest escrit.

Resumint pels qui no vulguin llegir tot l'escrit, explico quin és el paper i funcions/tasques que relaitzen les corals a les escoles, com està distribuida la seva feina... i sobretot el paper de la música coral en el nen (centre de l'educació escolar).
He volgut publicar aquest treball gràcies a la conversa al café amb un molt bon amic meu que espero que comenti quan llegeixi aquestes paraules.

Una càlida abraçada

Eric Luna Martín

Estela ha dit...

ara a la nostra escola ens preparem per la cantada de nadal.Hi ha una d educació infantil, una de 1r a 3r de primària i així succesivament.Els de 4t de primària anem a un hospital de gent gran i els hi oferim un petit concert.Aquella tarda els avis gaudeixen molt, la veritat,i et sens tan bé amb aquest granet de sorra aportat!!fins aviat Eric.

El blog del Xavier Ollonarte i Rovira ha dit...

Benvolgut amic Eric, és per a mi un plaer entrar en aquest espai tan plural tan lliure.

En primer lloc, crec que el cant coral és essencial pel bagatge dels nostres futurs alumnes. Donant en evidència que la música és una assignatura amb igal rellevància a dins del currículum, la música serveix per evadir-se de les rutines constants que imposa l'encarcarada escola convencional.

Les escoles haurien de potenciar més la música i, a més a més, donar-li la importància que es mereix.

També, comentar-te que em sembla molt bona idae això de la música dels timbres. A part d'original és educatiu pels oides dels nostres futurs alumnes.

Gran company, gran amic, gran noi, gran persona... Ens veiem pels passadissos de la universitat.

Rep cordials salutacions del Xavier Ollonarte i Rovira.

Anònim ha dit...

Vull explicar la meva experiència en aquest tema, de l'escola de pràctiques del Drac de Pacs:
Cada matí a les 9h sona una música diferent, en comptes del timbre típic. Així els nens ja saben que poden entrar. Es reuneixen tots els nens (P3 fins 5è)en una aula i fan el que en diuen els matins musicals. Un dia canten cançons, l'altre escolten una peça, l'altre intenten esbrinar els instruments, l'altre llegeixen un poema, etc..
Si ens posem a comptabilitzar el bagatge musical que tindran quan acabin un curs, és considerable. I només amb deu minuts al dia.
Les àrees no tenen fronteres!!!!

Aleix Vila